Banner Banner Banner

Vacatures

Senior Recruiter EMEA
Amsterdam
Junior Event Manager
Velsen-Zuid
Junior Project Manager Benelux
Amsterdam
Co├Ârdinator Aangepast Sporten / Sport & Bewegen
Haarlem

Voorzitter voor de Raad van Commissarissen

Organisatie:
Sportief Capelle
Plaats:
Capelle aan den IJssel
Werkgebied:
Capelle
Branche:
(Semi)Overheid
Functiegroep:
Bestuurder
Opleidingsniveau:
HBO/WO
Niveau:
Directie
Dienstverband:
Vast
Uren:
in overleg/divers
Einddatum Vacature:
01-12-2018

Voorzitter voor de Raad van Commissarissen

Voorzitter voor de Raad van Commissarissen van BV Sport Capelle aan den IJssel (Sportief Capelle) per 1 januari 2019

Sportief Capelle is als professionele organisatie de spil voor de recreatieve en prestatie sport in gemeente Capelle aan den IJssel. Zij maakt dit waar door kwalitatief en goed onderhouden sportaccommodaties beschikbaar te stellen, door sport en bewegen te stimuleren en tot slot de sportsector, in het bijzonder de sportverenigingen, te ondersteunen en te adviseren.

De Raad van Commissarissen (RvC)
Sportief Capelle staat onder leiding van een directeur/bestuurder. De RvC, bestaande uit drie leden, ziet toe op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en is voorts belast met de werkzaamheden die in de statuten of in de wet zijn opgedragen. Daarnaast geeft zij advies aan het bestuur en aan de algemene vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of de RvC dit wenselijk acht. De raad functioneert als klankbord en sparringpartner van de bestuurder.

De functie
Het uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat deze uit generalisten bestaat die elkaar qua kennis en ervaring aanvullen en gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. De individuele leden hebben maatschappelijke betrokkenheid en affiniteit met sport. Voor een optimale teamsamenstelling zijn wij nu op zoek naar een commissaris met specifieke deskundigheid op het gebied van bestuurlijke vraagstukken en processen, en tevens beschikt over een relevant netwerk.

Om bovengenoemde taken naar behoren te vervullen dient onze ideale kandidaat te beschikken over onderstaande competenties en deskundigheid:

  • Beoordelingsvermogen: op het gewenste abstractieniveau de kwaliteit van de organisatie en haar activiteiten, het beleid en de besluiten van het bestuur kunnen beoordelen;
  • Bestuurlijke sensitiviteit: naast de informatie van de directeur-bestuurder open staan voor signalen vanuit relevante stakeholders, zoals de aandeelhouder/opdrachtgever (gemeente Capelle aan den IJssel), eindgebruikers, accountant en deze op waarde kunnen beoordelen;
  • Onafhankelijkheid: een functioneel kritische houding;
  • Omgevingsbewustzijn: is goed gei╠łnformeerd over relevante organisatorische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
  • Beschikt over een helikopterview: houdt het overzicht over de delen en het geheel van het vraagstuk, gegevens of project;
  • Is in staat tot collegiale samenwerking, besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Overige voorwaarden
Vanwege de vergaderintensiteit is het een voorwaarde dat de commissaris beschikt over voldoende tijd (10 dagdelen) om de rol volwaardig en professioneel in te vullen. Zittingsperiode vier jaar.

Belangenverstrengeling
Een lid van de Raad van Commissarissen heeft geen functie of nevenfunctie(s) waardoor belangenverstrengeling kan plaatsvinden.

Bent u geïnteresseerd? 
Voor meer informatie over de procedure en inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Mevrouw L. Witteveen, directeur Sportief Capelle, tel. 010-2588 787 of l.witteveen@sportiefcapelle.nl. Ook uw brief kunt u voor 1 december richten aan dit mailadres.

Banner Banner Banner